SeuraJulkaistu: 04.11.2022 13.56

VG-62:n sääntömääräinen vaalikokous

VG-62:n sääntömääräinen vaalikokous pidetään seuran toimistolla os. Tuulensuunkatu 8 A, 2. kerros, Naantali,
torstaina 17.11.2022 klo 18.

Tervetuloa!

Kokouksessä käsitellään sääntömääräiset asiat.

1. Kokouksen avaus
2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa
3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus,
4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys
5. Käydään lävitse hyväksyttäväksi seuran ja eri jaostojen seuraavaa toimintakautta varten laaditut toimintasuunnitelmat sekä tulo- ja menoarviot
6. Päätetään urheilumuodoista, jotka pidetään seuran ohjelmassa tai otetaan siihen mukaan eri jaostoina tai niiden alaisuudessa sekä valitaan eri jaostojen puheenjohtajat, mahdolliset varapuheenjohtajat ja jäsenet seuraavaksi kalenterivuodeksi
7. Valitaan seuran puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja seuraavalle kalenterivuodelle
8. Valitaan kahdeksi vuodeksi hallitukseen jäsenet täyttämään erovuorossa olevien paikat sekä tarvittavat varajäsenet hallituksen jäsenille sekä samalla todetaan koko hallituksen kokoonpano varajäsenineen seuraavalle kalenterivuodelle
9. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille varamiehet seuraavan kalenterivuoden tilejä tarkastamaan
10. Valitaan tarvittaessa seuraavaksi kalenterivuodeksi edustajat eri lajikohtaisten keskusjärjestöjen tai lajiliittojen kokouksiin, ellei näitä valita muissa kokouksissa 11. Vahvistetaan jäsenmaksujen suuruus seuraavalle kalenterivuodelle.
12. käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat